Vastuvõtt 1. klassi

Õpilaste vastuvõtt 2022/2023. õppeaasta 1. klassi

Oma õppe- ja kasvatustöös tugineme kristlikule väärtussüsteemile. Tallinna Toomkooli tutvusuuring toimub koostöös Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskusega (sinna kuuluvad lisaks Toomkoolile ka VHK, Püha Miikaeli kool ja Kohila Mõisakool). Kõikides nimetatud koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid.

Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega kooli töösse.

TUTVUSUURINGU info Tallinna Toomkooli eelkooli õppetöös MITTEOSALEVATELE lastele

Vastuvõtuinfo on leitav meie kooli partnerkooli Vanalinna Hariduskolleegiumi kodulehelt. Lehel olev info ja ankeedid kehtivad ka Tallinna Toomkooli kohta. Küsimustega palume pöörduda Tallinna Toomkooli algklasside õppejuhi Marget Kulo poole aadressil marget.kulo@eelk.ee.

TUTVUSUURING Tallinna Toomkooli eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele

Lapsevanemad täidavad vastuvõtuavalduse Tallinna Toomkoolis. Avalduse vormi saate eelkooli õpetajalt. Meie eelkoolis käivate laste tutvusuuring tehakse eelkooli tundide ajal ning infot jagame Stuudiumi kaudu. Kõikide tutvusuuringut puudutavate küsimuste korral võib kirjutada õppejuht Marget Kulole aadressil marget.kulo@eelk.ee.