Vastuvõtt

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Seetõttu peame oluliseks, et läbivaks ja ühendavaks liiniks Tallinna Toomkoolis on esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine.

Oma õppe- ja kasvatustöös tugineme kristlikule väärtussüsteemile.

Tallinna Toomkoolis komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid.