Kodukord

Tallinna Toomkooli kodukord (2020) on allalaaditav siit.

Tallinna Toomkooli kodukorra lisa 2 “Tallinna Toomkooli COVID-19 leviku tõkestamise plaan” (2020) on allalaaditav siit.

Tallinna Toomkooli kodukorra lisa 3 “Tallinna Toomkooli päevakava” (2020) on allalaaditav siit.

Lühendatud kodukord

ARMASTA OMA LIGIMEST NAGU ISEENNAST! – Mt 22:39
Teretan kõiki koolikaaslasi, kooli töötajaid ja külalisi.
Olen viisakas, aus ja sõbralik.
Märkan ja aitan abivajajat.
Ma ei tee kellelegi haiget ega ütle halvasti.
Hoian puhtust ja korda.
Jõuan tundidesse õigel ajal.
Kannan kaasas vajalikke õppevahendeid, õpilaspäevikut, õpilaspiletit ja koolivõtit.
Töötan tundides kaasa ja teen kõik, et klassis oleks hea õppida.
Olen õpihimuline ja valmistun igaks tunniks.
Koolis kannan koolivormi ja vahetusjalanõusid.
Minu välimus on alati puhas ja hoolitsetud.
Hoian kooli vara ja mulle usaldatud õppevahendeid.
Ma ei võta kunagi luba küsimata teiste isiklikke esemeid.
Söömise ajal olen vaikselt ning järgin lauakombeid.
Täidan kõikide koolitöötajate korraldusi.
Ma ei võta kooli kaasa õppetööd segavaid esemeid.
Kasutan telefoni ainult õpetaja loal.
Pean kinni kokkulepetest ja lubadustest ning vastutan oma tegude eest.
Hoian oma kodu ja lähedasi, iseenda ja teiste tervist, kooli ja kooliperet, isamaad ja loodust.
Austan Jumalat, väärtustan emakeelt ja järgin kultuuritraditsioone.