Õppekorraldus

Õppetöö

Tallinna Toomkoolis toimub õppetöö tunniplaani alusel. 1.-4. klassis õpetavad põhiaineid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kunst ja käsitöö) oma klassijuhatajad. Teatud aineid (saksa keel, muusika, usuõpetus, kehaline kasvatus, ballett) annavad aineõpetajad.

Huviharidus

Huviharidus on integreeritud tunniplaani. Toomkoolis osalevad kõik õpilased MTÜ Miikaeli Ühenduse pakutaval inglise keele süvaõppekursusel. Inglise keele tund on kõigil õpilastel kord päevas. Samuti on esimese ja teise klassi õpilastel kord nädalas folklooritund, et õppida tundma eesti pärandkultuuri. Tunniplaani on integreeritud ka VHK muusikakoolis õppivate Toomkooli õpilaste muusikakooli tunnid.

Huviringid

Kool pakub õpilastele võimalust osaleda tasuta ja tasulistes huviringides. Osaks meie kooli identiteedist on Toomkooli koor, mis ootab kõiki lauluhimulisi õpilasi.

Koolimaja

Tunnid toimuvad Toomkooli algkooli majas (Apteegi 3) ja põhikooli majas (Toom-Kooli 11). Osa kehalise kasvatuse tunde ja folklooritunnid toimuvad Rahvaülikooli ruumised.

Koolipäev

Koolipäeva pikkus sõltub tunniplaanist. Üldjuhul algab koolipäev kell 8.15. Koolitundide lõppedes osalevad õpilased huviringides ning lastevanemate soovil ja kokkuleppel õpetajatega on 1.-3. klassi õpilastel võimalik jääda pikapäevarühma, mis lõpeb hiljemalt kell 17.30. Pikapäevarühm on tasuline. Kell 13-14:30 on tasu 3 eurot päev; 13-17:30 on tasu 5 eurot päev.

Parandusõpe

Spetsiifiliste õpiraskustega õpilaste ja põhiainetes tuge vajavate õpilaste abistamiseks tegutseb koolis parandusõppe õpetaja. Lapse õppimine parandusõpperühmas toimub kokkuleppel lapsevanemaga.

Terviseteenistus

Kooliõde Terje Rüütli võtab õpilasi vastu Toom-Kooli tänava koolihoones 0-korrusel tervishoiu kabinetis
teisipäev, kolmapäev ja reedel paaris kuupäevadel 8.00-16.00.

Telefon 562 00147, terje.ruutli@kth.ee

Toitlustamine

Toitlustamine toimub Toomkooli majades (Apteegi 3 ja Toom-Kooli 11), kuhu koolitoit kohale transporditakse.

Vaimulik teenimine

Toomkooli kaplaniks on Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja. Kaplani ülesanneteks on regulaarsete nädalapalvuste ning kirikupühade palvuste ja jumalateenistuste läbiviimine. Kaplan ka nõustab õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi vaimulikes küsimustes. Tallinna Toomkooli kodukirik on Tallinna Piiskoplik Toomkirik.