Aasta õpetaja

Tallinna Toomkooli aasta õpetaja statuut

Tallinna Toomkooli aasta õpetaja tiitli pälvib õpetaja, kes vastab ühele või mitmele alljärgnevatest kriteeriumidest.

  • Tallinna Toomkooli aasta õpetajal on eelmisel õppeaastal tähelepanuväärsed töötulemused.
  • Tema õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.
  • Ta on oluliselt kaasa aidanud õpilaste kujunemisele töökateks ning aktiivseteks igakülgselt arenenud isiksusteks.
  • Ta on end pidevalt täiendanud, osalenud aktiivselt kooli arendustöös ning jaganud oma teadmisi ja kogemusi kolleegidele koolis ja/või väljaspool kooli.
  • Teda hindavad kõrgelt õpilased, lapsevanemad ja kolleegid ning tema töö on positiivselt mõjutanud Tallinna Toomkooli arengut.

Tallinna Toomkooli aasta õpetaja kandidaate saavad esitada kooli pidaja, kooli kolleegium, kooli töötajad ja lapsevanemad, täites kandidaadi kohta vormi.

Õpetajat, kes on valitud aasta õpetajaks, ei saa uuesti kandidaadiks esitada enne viie aasta möödumist.

Kandidaatide ülesseadmise tähtaeg on 30. september.

Esitatud kandidatuurid vaatavad läbi ja aasta õpetaja valivad juhtkond ning kooli pidaja.

Aasta õpetajat tunnustatakse aukirja ja rahalise preemiaga.

Senised aasta õpetajad

  • Reet Klettenberg (2020),
  • Heiki Haljasorg (2021),
  • Mari Loit (2022)
  • Kadri Liimal (2023).

Aasta õpetaja 2023 – Kadri Liimal