Lapsevanema teatmik

Vajalikud koolitarbed

Tubli lapsevanem mõtleb juba aegsasti koolis vajaminevatele õppevahenditele, sest väike inimene, kes alustab kooliteed, on palju õnnelikum ja rahulikuma südamega, kui kõik kooliks vajaminev on õigeks ajaks olemas. Toomkool soovib lapsi ja peresid igal moel toetada ning seetõttu soetame mõned esmased õppevahendid kooli poolt. Nimekiri täieneb aja jooksul ja täpse info saate klassijuhatajalt ning aineõpetajatelt kooliaasta alguses.

Kool hangib õpilastele vihikud, õpilaspäeviku, kunsti- ja tööõpetuse vahendid.

Pere ostab:

  • pinali ja sellesse 2-3 harilikku pliiatsit (HB), värvipliiatsid (vähemalt 12 värvi), joonlaua, mis mahub pinalisse, heleda kustutuskummi, purukogujaga pliiatsiteritaja, tahke valge liimipulga, käärid, heleda tekstimarkeri;
  • kattepaberid või kilekaaned õpikutele ja töövihikutele;
  • võimlemisriided: lühikese ja pika dressi, spordijalanõud (heleda tallaga või sellised, mis ei jäta põrandale tumedaid triipe);
  • tüdrukute balletitundi võimlemissussid, retuusid ja T-särgi;
  • vahetusjalatsid – tumedaid triipe mittetegevate taldadega mugavad jalanõud;
  • kooli embleemiga sussikoti, mille saab osta koolist (hind u 12 eurot);
  • joogikruusi.

Soovi korral võib õpilasel olla põll kunstitunniks.

Lastel on alguses oma asjade äratundmisega raskusi. Abiks on see, kui kõik asjad markeerida lapse nimega, et kaotatud asjad leiaksid tee õige omanikuni.

Koolivorm

Koolivormi kandmine on kohustuslik! Koolivormi saab tellida aadressil koolivorm.ee. Kasutajanimi: toom, salasõna: kool.

Toomkooli õpilased kannavad koolis ning kooli esindavatel üritustel koolivormi. Palun vaadake vaheajal üle oma lapse koolivorm ja vajadusel ostke puuduvad esemed.

Dokumendid

1. klassi õpilase tervisetõendi täidab perearst terviseportaalis.

Õpilaspiletit saab taotleda keskkonnas https://www.idnetwork.eu/et/opilase-registreerimine/. Õpilaspilet on ka Toom-Kooli 11 koolimaja uksekaart ning muusikakooli õpilastel muusikakooli uksekaart. Lisaks toimib kaart ühiskaardina ühistranspordis.

Toomkooli õpetajate ja perede põhiline suhtluskanal on Stuudium. Stuudiumi konto saab luua aadressil https://tallinnatoomkool.ope.ee/, vajutades nupule “Loo uus konto” ning seejärel “Esita andmed ja taotle kontot”.

Kool kinnitab taotluse augustikuu lõpus vahetult enne kooliaasta algust. Kontod tuleb teha nii lapsevanematele kui õpilasele.

Tunniplaan ja õppetöö

Tunniplaan selgub 1. septembriks. Tunniplaani saadab klassijuhataja ning see on kättesaadav ka Stuudiumi Teras.

Inglise keele õpet sister Mary programmi järgi korraldab Miikaeli Ühendus. Inglise keel on Toomkooli tunniplaani integreeritud huviõpe, mille maht on üks tund päevas. Inglise keeles on suur koormus, oluliseks saab koos vanematega õppimine.

VHK muusikakoolis õppivate õpilaste solfedžotund toimub klassi muusikatunniga samal ajal.

Kõik toomkooli 1. klassi õpilased laulavad kooli mudilaskoori ettevalmistuskooris. Koorilaulutunnid toimuvad kaks korda nädalas ja on integreeritud tunniplaani.

I ja II kooliastmes (1.-6. klassis) on poistel nädalas kolm kehalise kasvatuse tundi, tüdrukutel aga kaks kehalise kasvatuse tundi ja üks balletitund. Sügisesel ja kevadisel õppeperioodil toimuvad õuetunnid, milleks tuleb riietuda vastavalt ilmale. Balletitundi tehakse Rahvaülikooli saalis Vene tn 6.

Folklooritunnis on poisid ja tüdrukud koos. Ka inglise keeles tekivad õpingute edenedes tasemerühmad (regular ja advanced), kus on üldiselt nii poisse kui ka tüdrukuid.

Huviringidesse saab registreeruda augustis/septembris. Täpsem info tuleb kindlasti ka meie kooli kodulehel.

Koolis tegutseb pikapäevarühm. Pikapäevarühmas kehtib kooli kodukord nii nagu muulgi ajal koolis. Pikapäevarühm on tasuline.

Õppekäigud planeeritakse enamasti koolipäeva sisse. Kui võrreldes tavapärase tunniplaaniga on erisusi, annavad klassijuhatajad sellest eelnevalt teada.

KiVa kool

Tallinna Toomkool on KiVa kool, rakendades kiusamisvaba kooli programmi alates 2018/2019. õppeaastast. Kiusamisvaba kooli koduleht on leitav siin.

VEPA

Alates 2017. aastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule.  Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat klassiõpetajad 1.-4. klassis.

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015.õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.

2016-2018 aastatel Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi noremteaduri Karin Streimanni esinemisest.

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.

Lastele meeldivad kõige rohkem memme vigurid, mida saab eduka VEPA mängu puhul. Oleme üle kooli võtnud kasutusele kiidude kirjutamise, et märgata ja tunnustada seda, mida keegi hästi teeb.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.  Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda. Meie koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud ka koolijuht, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest. 

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.