Meie nägu

Tallinna Toomkooli traditsioonide hulka kuulub kristlik kasvatus, samuti kristliku elukorraldusega seotult mitmesugused regulaarsed või erakorralised palvused ja jumalateenistused nii kooliruumides kui ka Tallinna vanalinna teistes kirikutes. Toomkooli personali hulka kuulub kaplan. Toomkooli kodukirikuks on Tallinna Piiskoplik Toomkirik.

Luterliku Tallinna Toomkooli kui kristliku erakooli
– iga õppeaasta algab ja lõppeb piduliku jumalateenistusega kirikus;
– õppekavas on konfessionaalne usuõpetus, mis lähtub luterliku kiriku õpetusest;
– kõikide klasside tunniplaanis on kord nädalas usuõpetuse tund;
– iga õppenädal algab hommikukogunemisega, mille üheks osaks on palvus;
– ühised söömised algavad söögilaulu või -palvega;
– suuremaid kirikupühi tähistatakse palvusega kirikus;
– kaplan korraldab kooli vaimulikku teenimist ja nõustab vajadusel õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid;
– koolis tegutseb koor ning õpilastele tutvustatakse kiriku liturgiat, olulisemaid koraale ning muud vaimulikku lauluvara ja muusikat;
– õpilased, õpetajad ja lapsevanemad osalevad Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse, Tallinna praostkonna ja EELK ühistegevuses ning vajadusel ja võimalusel Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) või selle liikmeskirikute oikumeenilises tegevuses.