Õpilaspileti tellimine

Alates uuest õppeaastast läheme üle oma kooli õpilaspiletile, mille palume tellida siit: https://www.idnetwork.eu/et/opilase-registreerimine
Pildi külgede suhe peab olema 4:5 ning jpg-formaadis pildifaili nimeks õpilase isikukood.
Tallinna Toomkooli õpilaspileti palume tellida ka juhul, kui õpilasel juba on mõni teine õpilaspilet.
Kaardile saab lapsevanem teha Tallinna ühistranspordi sõiduõiguse ning see toimib ka Toompea koolimaja uksekaardina.
Esimene õpilaspilet on õpilasele tasuta. Kui pilet on vaja asendada, siis tuleb duplikaadi eest koolile tasuda 6 eurot.

Kaardi saab õpilane kätte klassijuhataja käest.