Tallinna Toomkool on kodus tagasi

Armas Tallinna Toomkooli pere!

Kaksteist aastat tagasi, 24. jaanuaril 2011 kanti ametlikult registrisse Tallinna Toomkooli Sihtasustus, mille põhikirjas oli unistuse ja palvena kirjas sihtasutuse ühe olulise eesmärgina: Toomkooli arendamine ja vajalike ruumidega kindlustamine, sh vajadusel ja võimalusel ajaloolise Tallinna Toomkooli hoone (Toom-Kooli 11) koolihoonena kasutusele võtmine.

Kulus pisut enam kui kümme aastat läbirääkimisi erinevate valitsuste ministrite, nõunike ja ametnikega, mis viisid 2022. aasta suveks tulemuseni, et Tallinna Toomkooli põhikooli 5.–9. klassid võisid kolida Toom-Kooli 11 (senise Tallinna Balletikooli) hoonesse Toompeal. Uus õppeaasta 2022/2023 algas 1. septembril nende jaoks juba Tallinna Toomkooli ajaloolises hoones.

Sellega ei olnud siiski veel pikas perspektiivis tagatud koolihoone pikaajalise kasutamise võimalus, sest hoone kasutamise aluseks oli lühiajaline üürileping Tallinna Toomkooli Sihtasutuse ja Riigi Kinnisvara AS vahel. Selleks jätkasime läbirääkimisi Riigi Kinnisvara AS juhtidega hoonestusõiguse lepinguni jõudmiseks.

Selle kirjaga teatan teile kõigile rõõmsast uudist, et täna sai direktor Egle Viilma ning Riigi Kinnisvara SA juhataja Kati Kusmini poolt notari juures alla kirjutatud 30-aastane hoonestusõiguse seadmise leping. See tähendab, et Tallinna Toomkool on oma kodus tagasi ja vähemalt järgmised kolmkümmend aastat on meile antud aeg ennast Toompea majas püsivalt sisse seada ja kooli edasi arendada. Samuti võimaldab see ka Apteegi tänava majale taas rohkem tähelepanu pöörata, et kaks maja: algkooli- ja põhikooli maja moodustaksid ühe tervikliku Tallinna Toomkooli ühise kooliperega.

Soovin tänasel erilisel päeval õnne kogu kooliperele, lastevanematele, õpilastele ja õpetajatele, eriliselt koolijuhile Egle Viilmale ja kõigile, kes me Tallinna Toomkooli oma südames kanname.

Õnne ja õnnistust soovides

+ Peapiiskop Urmas Viilma
Tallinna Toomkooli Sihtasutuse nõukogu esimees